x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS14 Web-tutkimus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee web-tutkimusta (Web Science) tutkimusalueena ja esittelee sen eri osa-alueita ja web-tutkimuksen menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut yleiskuvan web-tutkimuksesta ja syventynyt johonkin valitsemaansa web-tutkimuksen erityiskysymykseen.

Sisältö

Webin rakenne ja palvelut, semanttinen web ja ontologiat/folksonomiat, webin monikielisyys, web graafina, web tiedonhaun alustana, päättely webissä, webin sosiologiaa ja mielipiteiden louhintaa, webin hallinta, turvallisuus ja luottamus, webin taloudellisia kysymyksiä; suositusjärjestelmät ja mainonta webissä, resurssien hakukoneoptimointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, essee, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö