x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS13 Tiedonhaun menetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojakso hakukoneista ja tiedonhaun menetelmistä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee keskeiset tiedonhakumallit ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
- tuntee keskeiset automaattisen ryhmittelyn ja luokittelun menetelmät ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
- tuntee keskeiset sosiaalisen median haku- ja suosittelumenetelmät sekä personoinnin menetelmät
- osaa käyttää ja arvioida eri menetelmiä toteuttavia työkaluja ja tulkita niillä saatavia tuloksia

Sisältö

Tiedonhakumallit: Boolen malli ja sumea Boolen malli, vektorimalli, klassinen todennäköisyysmalli, kielimallit sekä sumeat merkkijonomenetelmät. Luokittelu- ja ryhmittelymenetelmät. Sosiaalisen haun ja personoinnin menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, essee, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö