x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS12 Tiedonhaun kieliteknologia 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään kieliteknologian sovelluksiin ja käyttöön tiedonhaussa. Luento-opetuksen lisäksi opiskelijat tekevät ryhmissä harjoituksia ja harjoitustyön käyttäen kieliteknologia sovelluksia ja Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmoinnin osaamista ei edellytetä ennakkoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kieliteknologian soveltamismahdollisuudet tiedonhaussa
- osaa käsitellä tekstikorpuksia indeksointia varten

Sisältö

Keskeiset kielitieteelliset käsitteet, luonnollisen kielen ominaisuudet, tiedonhaun lingvistiset ongelmat, kieliteknologian soveltaminen tiedonhaussa, korpusten käsittely, yksikieliset ja monikieliset korpukset ja tiedohaku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö