x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Mikko Ruohonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kirjatentin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt viimeaikaiseen tutkimukseen tietojärjestelmien hyväksikäytön ja liiketoiminnan strategioiden yhdentämisestä sekä
ulkoistamisen eri muotoihin tietojärjestelmien johtamisen alueella.

Sisältö

Vaaditut kirjat ja artikkelit aihepiiristä (sovitaan professorin kanssa).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Written exam  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategic Information Management: Challenges and Strategies in Managing Information Systems By: Robert D. Galliers(Editor) Dorothy E. Leidner(Editor) ISBN-10: 0415996473 ISBN-13: 9780415996471 Publisher: Routledge ? 2009-06-16 Format: Paperback

 2. The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring By Ilan Oshri, Julia Kotlarsky and Leslie P. Willcocks Palgrave MacMillan 2011, Format: Hardcover. ISBN 978-0-230-23550-2. http://www.palgrave.com/page/detail/the-handbook-of-global-outsourcing-and-offshoring-ilan-oshri/?K=9780230293526

3. An article set defined by the teacher of the course.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö