x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan tutkinto-ohjelmaan kokonaisuutena, suunnitellaan opintoja ja laaditaan ja päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Jaksolla ei ole omaa opetusaikataulua tai paikkaa, vaan oppiminen tapahtuu lähinnä muiden pakollisten kurssien yhteydessä. Opintojakso alkaa orientoivien opintojen alussa ja kestää maisteriopintoihin siirtymiseen saakka. Jakson yksityiskohtainen kuvaus on esitetty Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ohjaussuunnitelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
- osaa hakea tietoa ja apua opintojen suunnitteluun liittyen erityisesti yliopiston verkkosivuilta
- tuntee tutkinnon rakenteen ja luonteen

Sisältö

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), tutkinnon rakenne ja luonne, opintojen suhde työelämään, opintojen suunnitteluun liittyvät tiedonlähteet, ajanhallinta ja kuormittavuus opinnoissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Seminaari, pienryhmäopetus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suoritus kirjataan rekisteriin kandidaattitutkielman palauttamisen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö