x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE6.5 Eheyttävä temaattinen loppuprojekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
27 op.

Yleiskuvaus

Vuosittain vaihtuva temaattinen ja monimateriaalinen projektikokonaisuus, jossa tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Teemasta riippuen opiskelija voi painottaa toteutustaan joko tekstiilityön, teknisen työn tai teknologiakasvatuksen suuntaan. Projekti voi koostua myös useammasta teema-alueesta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa monialaisten erikoistumisopinnoissaan hankkimiaan käsityön tietojaan ja taitojaan uutta luoviin, yksilöllisiin ja yhteisöllisiin käsityöprojekteihin,
- ymmärtää käsityön osana ympäröivää yhteiskuntaa.

Sisältö

Itseohjautuva, uutta luova ja yhteisöllinen käsityöprojekti, jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia. Opintojaksolla on vuosittain vaihtuva teema, joka sitoutuu kestävän kehityksen strategiseen teemaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
projekti/käytännön työ ja portfolio  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Portfolio tarkoittaa lopputulosta dokumentoivaa monimediainen verkkotekstiä tai muuta tekstikokonaisuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita ja teoksia sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö