x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE6.3 Käsityöilmaisu 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla painottuvat tekstiilimateriaalit ja niihin liittyvät tekniikat ja työvälineet sekä tekstiilikulttuurin näkökulma.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää käsityön ilmaisullisen ulottuvuuden yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
- osaa suunnitella ja toteuttaa ilmaisupainotteisia käsityön opetuskokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille
- osaa tuottaa erilaisia tekstiilipintoja ja struktuureita ilmiö- ja kokemuslähtöisesti
- osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida yksilöllisen tai yhteisöllisen käsityöteoksen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään käsityön ilmaisullista ulottuvuutta yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta. Tutustutaan erilaisiin menetelmiin ja työtapoihin, joiden avulla voi suunnitella ja toteuttaa pintarakenteita ja kuviointeja. Suunnitellaan, dokumentoidaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteisöllinen tai yksilöllinen käsityöteos.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 2 t
Pienryhmäopetus 35 t 5 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Kasvokkaisen ja verkko-opetuksen määrä vaihtelee vuosittain

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
projekti/käytännön työ ja portfolio  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Portfolio on monimediainen ja sen muoto päätetään kurssin alussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita ja teoksia sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö