x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP10 Muita perusopintoja 1–10 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ENGP10 Muita perusopintoja 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jotain englannin kielen, kirjallisuuden tai kääntämisen osa-aluetta, osaa hankkia siihen liittyvää lisätietoa, ja hänellä on valmiudet soveltaa tuota alaa koskevaa tietoa oman asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää yliopistossa suoritettuja perusopintotasoisia opintoja, jotka eivät vastaa sisällöllisesti mitään tiettyä perusopintojen opintojaksoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö