x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA9 Kirjallisuus ja muutos vuoden 1900 jälkeen 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Britannian tai Yhdysvaltain 1900-luvun kirjallisuuden ominaispiirteitä ja osaa analysoida lukemiaan tekstejä erilaisista näkökulmista. Hän tunnistaa kirjallisen modernismin ja postmodernismin muotoja ja sisältöjä sekä osaa tulkita niitä suhteessa erityisiin kulttuurisiin konteksteihin. Opiskelija osaa esittää havaintoja ja keskustella Iso-Britannian tai Yhdysvaltojen kirjallisuuden kehityksestä vuodesta 1900 eteenpäin.

Sisältö

Opiskelija valitsee JOKO a) Britannian TAI b) Yhdysvaltain kirjallisuutta käsittelevän kurssin. Vaihtoehdot syventävät perus- ja aineopintojen aiemmilla opintojaksoilla esiteltyjä aiheita tarjoten erilaisia historiallisia, temaattisia, esteettisiä ja teoreettisia näkökulmia kirjallisuuden analyysiin. Kirjallisuuden tapoja reagoida yhteiskunnan muutoksiin seurataan modernismista postmodernismin eri versioihin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Britannian kirjallisuutta käsittelevä kurssi: Greenblatt, S. (ed). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö