x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuuden keskeisimpiä tekstejä ja analysoida niitä alkuperäisissä yhteiskunnallisissa konteksteissaan. Hän ymmärtää romantiikan kirjallisuuden vaikutuksen englanninkieliseen kulttuuriin yleensä ja tunnistaa näitä vaikutteita eri taiteenlajeissa ja kulttuurisissa ilmiöissä. Tämän lisäksi opiskelija osaa arvioida kirjallisia tekstejä kriittisesti, esittää niistä omia näkökantojaan ja perustella ne.

Sisältö

Kurssi johdattaa keskeiseen Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuuteen osoittaen sen vaikutuksen englanninkielisen kulttuurin ilmiöihin ja taiteenlajeihin. 1800-luvun merkittävimpien tekstien analysointi auttaa havaitsemaan ja ymmärtämään, miten romantiikan ajan perintö on vaikuttanut nyky-yhteiskunnan ajattelumalleihin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö