x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä projektiluonteisesti valitun opintoalan tutkimusryhmässä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu tutkimusryhmän työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun, tutustuu alan kirjallisuuteen ja laatii työskentelyyn liittyvän raportin. Tällöin syvennetään tietämystä alan menetelmistä sekä tekniikoista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksoa suositellaan ensimmäiselle maisterivaiheen opintovuodelle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech