x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4031 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK4031 Pro gradu -tutkielma 40 op

Yleiskuvaus

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluva kirjallinen pro gradu ?tutkielma, joka perustuu ohjauksessa ja useimmiten tutkimusryhmässä tehtävään kokeelliseen tai laskennalliseen tutkimustyöhön. Tutkielma voidaan kirjoittaa äidinkielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi. Opintojaksoon sisältyy myös tutkielman aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun periaatteet ja tuntee tutkielman aihepiiriin tieteellisen taustan ja kysymyksenasettelut. Opiskelija kykenee tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan sekä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalallaan.

Kypsyysnäyte on kandidaatin tutkielman yhteydessä suoritettava kirjoituskoe, jonka tehtävänä on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin.

Sisältö

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta tai laskennallisesta osasta. Tutkielmaan liittyvä kokeellinen/laskennallinen osa suoritetaan ohjauksessa yleensä tutkimusryhmässä osana laajempaa tutkimusprojektia. Opiskelijan itsenäinen osuus tutkielmasta on tällöin oltava erotettavissa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kirjoittaa esseen annetusta, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Pro gradu -tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, kun suomen tai ruotsin kielen taito on osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
englanti tai suomi tai ruotsi  Tutkielma / opinnäytetyö 
englanniksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Ohjeet tutkielman tekoa varten saa tutkinto-ohjelman opiskelusivuilta. Ennen työn aloittamista opiskelijan tulee toimittaa tutkielman suunnitelma hyväksyttäväksi vastuuhenkilölle.

Ohjaaja ja opiskelija huolehtivat ennen tutkielman painattamista, että työn alkuperäisyystarkistus on suoritettu Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän kautta.
Kypsyysnäyte suoritetaan vastaavan opettajan kanssa sovittuna ajankohtana tai yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen voi suorittaa sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Pro gradu tutkielmaan ja sen kirjoittamiseen liittyviä lisäohjeita löytyy BTK4030 Tutkielmaseminaari -opintojakson Moodle alustalta, avain: BMT pro gradu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech