x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op

Yleiskuvaus

Seminaarisarja, jossa opiskelijat esittävät pro gradu-tutkielmiensa suunnitelmia ja tuloksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen esitelmän pitämisen käytänteet ja osaa soveltaa niitä omien tutkimustulostensa esittämiseen. Opiskelija kykenee osallistumaan aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun tieteenalan käytänteiden mukaisesti.

Opintojaksoon kuuluu kirjaston järjestämä "Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen". Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehokkaasti hakea tietoa oman alansa keskeisistä tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa.

Sisältö

Jokainen opiskelija pitää kaksi esitelmää, ensin tutkielmansa suunnitelmasta ja sitten saaduista tuloksista, sekä osallistuu aktiivisesti tieteellisen keskusteluun.

Kirjaston järjestämän "Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen" kurssin sisältönä on tieteellisen tiedonhankinnan prosessi, oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja tärkeimpien tiedonlähteiden päivitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaaritapaamisia järjestetään koko lukuvuoden ajan ja niihin voi tulla mukaan oman aikataulun mukaisesti. Osallistuminen suositellaan aloitettavaksi jo ennen oman pro gradu-projektin aloittamista.Opiskelijan on osallistuttava vähintään kahdeksaan seminaariin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin, pitää suullisen esityksen oman pro gradu-projektinsa tutkimussuunnitelmasta sekä tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista. Osallistuminen kirjaston järjestämään tiedonhankintaopetukseen on pakollista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech