x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi 3–5 op
Vastuutaho
Master's Degree Programme in Bioinformatics

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen mallintamisen ja päättelyn peruskäsitteet sekä niiden vaatimukset ja rajoitteet. Hän osaa käyttää edistyneitä tilastotieteen menetelmiä todellisen datan analyysiin sekä toteuttaa datan analyysin tilasto-ohjelmalla tulkita ja raportoida analyysin tuloksia.

Sisältö

- Todennäköisyys, uskottavuus ja tilastolliset jakaumat
- Tilastollinen päättely
- Tilastolliset mallit ja testaus
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech