x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK0002 Opintojen suunnittelu - HOPS2 1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää tutkinto-ohjelman tarjoamat maisteriopintojen opintosuunnat ja osaa perustellusti valita niistä oman opintosuuntansa.

Sisältö

Opintojaksolla käydään yhdessä läpi vaihtoehtoiset maisteriopintosuunnat ja niiden erilaiset toteutustavat. Jaksolla esitellään kuhunkin maisteriopintosuuntaan suositeltat kandidaattiopintojen valinnaiset opinnot.
Jaksoon kuuluu myös motivaatioportfolion laatiminen tai täydentäminen.

Tarpeen mukaan:
- yksilöohjaus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech