x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK0001 Orientoivat opinnot - HOPS1 2 op

Yleiskuvaus

Yliopisto-opiskeluun valmentava kurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja osaa käyttää HOPS-työkalua tutkintonsa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman kandidaatin tutkinnon osalta. Lisäksi opiskelija osaa jakaa tutkinnon suorittamisen välitavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä viikkotasolla. Opiskelija osaa myös arvioida omaa oppimistyyliään ja valita itselleen ja opiskeltavaan aineeseen sopivia opiskelutekniikoita.

Kurssiin sisältyy pakollinen kirjaston järjestämä opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia TAY:n (Tertio) ja TTY:n kirjastoissa ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana akateemisia opiskelutaitoja.

Sisältö

Yliopisto-opiskelun perusasiat, oppiminen ja opiskelutekniikat, opintotukiasiat, tutkintorakenne, kansainvälinen vaihto, HOPSin teko, tutustuminen TTY:n opetukseen.

Kirjaston järjestämän opetuksen "Kirjasto tutuksi", sisältö: Yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech