x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarkko Valjakka
Edeltävät opinnot
Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perusosaamista mm. epäorgaanisesta ja orgaanisesta liuoskemiasta sekä molekyylien rakenteesta ja vuorovaikutuksista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biokemiallisten menetelmien taustaa ja pystyy soveltamaan niitä alan laboratoriotutkimuksissa. Hän kykenee arvioimaan tuloksia kvantitatiivisesti.

Sisältö

Opintojaksolla luennoidaan yleisimpien analyysi- ja erotusmenetelmien käyttö ja niiden sovellettavuus biokemiallisiin mittauksiin ja tutkimuksiin. Jaksoon kuuluu myös itsenäisesti tehtäviä lasku- ja tulkintaharjoituksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perustiedot kuulustellaan verkossa Moodlealustalla opintojaksolle ilmoittauduttaessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech