x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
BTK1023 Basic laboratory course 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Biotechnology
Person in charge
Jarkko Valjakka

General description

Käytännön opintojakso yleisistä laboratoriotyötavoista.

Learning outcomes

Tavoitteena on antaa perustiedot yleisten laboratoriotyömenetelmien taustasta ja niiden käytännön suorituksesta.

Contents

Perehdytään liuosten valmistukseen, mittaamiseen ja siirtoon sekä liuosanalytiikassa käytettäviin yleisiin menetelmiin ja laitteisiin. Kerrataan liuosten valmistukseen liittyviä laskukaavoja ja sovelletaan niitä laboratoriotöissä ja laskuharjoituksissa. Tutustutaan laboratoriotyöskentelyn työturvallisuus- ja kemikaalisäädöksiin. Opetellaan miellyttävvyyttä lisäävät työtavat.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Study materials 

Ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Evaluation 

Töiden tekeminen vaikuttaa yleisarvosanaan. Yleisesti aikataulu, huomaavaisuus ja siisteys sekä työskentelytavat huolellisuus, järjestelmällisyys, ja kiireettömyys.

Pakollinen osallistuminen opetukseen sekä työpareina tehtävät harjoitustyöt ja niistä laaditut työselostukset.
Tentti ja hyväksytyt työselostukset, jotka on jätettävä tarkastettavaksi kuukauden sisällä työn suorittamisesta tai muuten työ on tehtävä uudelleen.

Evaluation

Numeric 1-5.

Further information

Pakollinen bioteknologian (TAY) sekä biotekniikan (TTY) opiskelijoille.

Belongs to following study modules

BioMediTech
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
BioMediTech