x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkimustyön luonteeseen ja sitä sääteleviin eettisiin kysymyksiin perehdyttävä kurssi.

Osaamistavoitteet

Osa I (bioetiikka): Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää bioteknologiaan, lääketieteeseen ja tieteelliseen toimintaan liittyvän eettisen olemuksen, peruskäsitteet, säädökset ja keskeiset kysymykset.

Osa II (tutkimuksen perusteet): Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa tutkimuksen rahoituksen perusteet Suomessa, tutkijauravaiheet, tutkimusasetelmien yleiset periaatteet, tutkimustulosten julkaisukäytännöt ja sen puutteet, tieteellisten julkaisujen arvioinnin ja osaa julkaisutietokantojen haun perusteet. Lisäksi opiskelija tuntee kampuksella tehtävää tutkimusta.


Opintojaksoon sisältyy pakollisena opintona kirjaston järjestämä kurssi "Tiedonhankinnan perusteet". Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tiedonhankinnasta, hän tuntee erilaisia elektronisia aineistoja ja osaa tehdä perushakuja keskeisissä tietokannassa.

Sisältö

Osa I (bioetiikka): Tutkimusetiikan kysymyksiä käsitellään laajasti liittyen tutkimustyön suorittamiseen sekä ihmiseen ja eläimiin kohdistuvaan tutkimukseen. Etiikan olemusta, peruskäsitteitä ja velvoitteita käsitellään opintojaksolla sekä teoriassa että käytännön harjoitusosiossa, jossa analysoidaan eettisiin kysymyksiin keskittyviä esimerkkejä.

Osa II (tutkimuksen perusteet): Opintojaksolla tutustutaan BioMediTechin ja sen sidosryhmien tutkimustoimintaan sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija saa hyvän käsityksen tutkimuksen suorittamiseen liittyvistä vaatimuksista sekä siitä, miten tutkimustuloksia esitellään ja julkaistaan. Opintojaksolla perehdytään tutkijanuran kehityskaareen ja tutkimuksen rahoituslähteisiin ja tutkimuksen apuraha-anomusten laatimiseen.

Kirjaston järjestämän kurssin "Tiedonhankinnan perusteet" sisältönä ovat tiedonhankinnan ja haun yleiset perusteet, elektronisten aineistojen hyödyntäminen ja perushakujen ominaisuudet opetettavissa tietokannoissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech