x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2070 Rakennebiologia 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
BTK2070 Rakennebiologia 5 op

Yleiskuvaus

Proteiinien kolmiulotteisia rakenteita ja niiden toimintaa kuvaava luentopohjainen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biologisten makromolekyylien ja makromolekulaaristen kompleksien rakenteita, ja osaa käyttää niitä kuvaavia rakenneohjelmia tutkimuksessaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään esimerkein erilaisten proteiinien ja niiden muodostamien kompleksien kolmiulotteisiin rakenteisiin ja vuorovaikutuksiin toisiin molekyyleihin. Opiskelija laatii haluamastaan proteiinista rakenne-toimintamallin 3D-mallinnusohjelmalla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perusosaamista biokemiasta, molekyylibiologiasta ja perusosaamista verkkotyöskentelyssä. Perustiedot kuulustellaan verkossa Moodlealustalla opintojaksolle ilmoittauduttaessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Branden C., Tooze J. Introduction to protein structure (2nd tai uudempi), sekä Nelson & Cox: Lehninger’s principles of biochemistry, Lesk A. M. Introduction to protein structure ja Petsko G. & Ringe D. Protein structure and function soveltuvin osin myös mahdollinen kurssilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech