x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2051 Molekulaarinen solubiologia 8 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssikirjan omatoimisesta opiskelusta sekä sitä tukevasta luentosarjasta ja harjoituksista koostuva molekulaarista solubiologiaa laajasti käsittelevä aineopintotason kurssi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ajanmukainen käsitys molekulaarisen solubiologian eri osa-alueista. Hän ymmärtää laajalti solujen toimintaa, vuorovaikutuksia sekä niiden säätelyä ja pystyy kriittisesti arvioimaan alan tutkimusta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvällisesti tumallisten solujen, erityisesti eläinsolujen, sisäiseen organisaatioon ja toimintaan, solujenväliseen kommunikaatioon ja vuorovaikutuksiin sekä niiden säätelyyn.
Kurssilla käsiteltäviä aiheita: solun kalvojen ominaisuudet ja dynamiikka; organellit ja solujen osastoituminen; solunsisäinen molekyylien kuljetus, ohjaus ja laadunvalvonta; solujenväliset vuorovaikutukset ja kommunikaatio; solutukiranka; solujen kasvun, jakautumisen ja kuoleman säätely; soluväliaine; syövän solubiologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech