x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Yleiskuvaus

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan bioteknologian alan erityiskysymyksestä siten, että sen aihe syventää aiemmissa perus- ja aineopinnoissa kertynyttä tietämystä. Opintojaksoon sisältyy myös kandidaattiseminaari, kypsyysnäyte sekä kirjaston järjestämät kurssit Systemaattinen tiedonhankinta sekä Refworks-viitteidenhallintaohjelma.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajantasaisen tieteellisen näkemyksen valitsemassaan bioteknologian alan erityiskysymyksessä. Opiskelija ymmärtää systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija osaa laatia tieteenalan käytänteiden mukaisen, sujuvalla suomen tai englannin kielellä kirjoitetun tieteellisen tutkielman.

Sisältö

Osallistuminen kandidaattiseminaariin ja kirjaston opetukseen. Pääsääntöisesti kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Vaihtoehtoisesti tutkielma voi koostua suppeahkosta tutkimusprojektista ja sen tulosten raportoinnista.
Kypsyysnäyte on kandidaatin tutkielman yhteydessä suoritettava kirjoituskoe, jonka tehtävänä on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taito. Opiskelija kirjoittaa esseen annetusta, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kandiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tutkielman sisällön, laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kandidaatin tutkielman yksityiskohtaiset arviointiperusteet löytyvät yksikön opiskelusivuilta. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiasisällön osalta kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman tarkastaja ja kieliasun puolestaan suomen tai ruotsin kielen opettaja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech