x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUSC Suomen kielen Survival-kurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia suomen kielen opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen ääntämisen perusteet ja osaa käyttää ja ymmärtää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat kaikkein tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (mm. itsestä ja omasta perheestä kertominen, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, yksinkertaiset kysymykset ja toivotukset).

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään, peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät ääntämis- ja äänteentunnistusharjoituksia sekä käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 28 tuntia .

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Osallistuminen opetukseen ja tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus