x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU12 Suomen kielen jatkotason kirjoittamiskurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen jatkokurssi 1, suomen kielen jatkotason sanastokurssi ja suomen kielen tekstinymmärtämis- ja keskustelukurssi 1 (tai vastaavat opinnot). Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 2, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä ja eroja, osaa kirjoittaa sisällöltään, tyyliltään ja tekstilajiltaan vaihtelevia tekstejä ja osaa muokata omia tekstejään saamansa palautteen perusteella.

Sisältö

Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa tarkastellaan tyyliltään ja tekstilajiltaan vaihtelevia tekstejä, jotka kytkeytyvät suomen kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opiskelija kirjoittaa omia tekstejä, jotka edustavat erilaisia tekstilajeja. Opiskelija muokkaa kirjoittamiaan tekstejä opettajalta saadun palautteen perusteella.

Toteutustavat

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 54 tuntia. Se jakautuu kontaktiopetukseen, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssilla kirjoitettavat kurssityöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus