x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU8 Suomen kielen tekstinymmärtämis- ja keskustelukurssi 1 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssit 1-4 (tai vastaavat opinnot). Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää pitkiäkin tekstejä vaihtelevista aiheista, osaa erottaa tekstin keskeisimmän sisällön ja kykenee löytämään siitä hakemansa asiakohdan. Samoin hän pystyy keskustelemaan erilaisista aihepiireistä, kertomaan kokemuksistaan, esittämään oman mielipiteensä ja perustelemaan sitä, tekemään keskustelun kuluessa tarkentavia kysymyksiä ja hankkimaan tarvitsemiaan lisätietoja.

Sisältö

Kurssilla opiskelijat käsittelevät pääosin erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin tai suomalaiseen kulttuuriin keskittyviä tekstejä tarkastellen niiden sisältöä ja sanastoa ja keskustellen niiden aihepiireistä. Lisäksi opiskelijat tekevät muita keskusteluharjoituksia joko ryhmissä tai pareittain.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 28 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti ja suullinen testi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävät kirjallinen tentti suullinen testi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus