x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU7 Suomen kielen jatkotason sanastokurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssit 1-4 (tai vastaavat opinnot). Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee varsin hyvin suomen keskeistä sanastoa, erottaa yleiskielen ja puhekielen sanastollisia eroja, tunnistaa yleisimmät johdostyypit ja osaa itsekin tuottaa tavallisimpia johdoksia, osaa muodostaa ja purkaa osiinsa erilaisia yhdyssanoja sekä tuntee yleisimpiä idiomaattisia ilmauksia.

Sisältö

Opiskelijat opiskelevat kurssilla suomen kielen keskeistä sanastoa ja tarkastelevat yleiskielen ja puhekielen sanastollisia eroja sekä suomen kielen johto-oppia ja yleisimpiä johdosryhmiä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat kurssilla yhdyssanojen muodostamista ja tulkitsemista ja tutustuvat erilaisiin idiomaattisiin ilmauksiin.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 28 tuntia

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus