x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU5 Suomen kielen jatkokurssi 1 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssit 1-4 (tai vastaavat opinnot).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin erilaisiin tuttuihin aihepiireihin liittyvistä asioista sekä selostamaan melko yksityiskohtaisesti erilaisia tilanteita ja tapahtumia ja ymmärtämään tällaisia kuvauksia. Sanakirjan avulla opiskelija pystyy lukemaan rakenteelliselta vaativuudeltaan jonkin verran tavallista sanomalehtikieltä helpompaa tekstiä.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja eri aihepiireihin liittyvään sanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kaksi samanlaatuista osatenttiä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssista järjestettävät tentit.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus