x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU4 Suomen kielen alkeiskurssi 4 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssi 1-3 tai vastaavat opinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää erilaisia jokapäiväisen elämän asioihin ja tilanteisiin liittyviä suomen kielen ilmauksia. Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, ympäristöstään, opiskelustaan, suunnitelmistaan sekä muista vastaavista aiheista ja ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää ainakin pääkohdat lyhyistä ja helpohkoista tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä ja osaa kirjoittaa lyhyitä kuvauksia omasta elämänpiiristään samoin kuin pienimuotoisista tilanteista ja tapahtumista.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja tavalliseen sanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus