x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVEVAL1 Opimme lisää venäjän kielen suullisia taitoja 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä IV tai V tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2-B1). Opiskelija kykenee löytämään kuulemastaan ja lukemastaan merkityksellisiä seikkoja ja osaa kertoa tärkeimmän omin sanoin. Hän uskaltaa osallistua joskus spontaanistikin keskusteluihin tavanomaisista puheenaiheista.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 2 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


- uskaltaa osallistua pelkästään venäjäksi tapahtuviin opiskelutilanteisiin ja suoriutua niistä, tehden tarpeen tullen tarkentavia kysymyksiä, sekä reagoiden ja perustellen, kun sitä odotetaan,
- osaa havainnoida lukemaansa tai kuulemaansa ja hankkia sekä yhdistellä itsenäisesti yleistajuista tietoa eri lähteistä,
- osaa pitää valmistetun puheenvuoron itseään kiinnostavasta aiheesta kuulijat huomioiden ja tukea syntyvää keskustelua.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee puheenvuorojen ja alustuksen pitämistä sekä rakentavaa keskusteluun osallistumista yleisistä ja ajankohtaisista aiheista. Hän etsii ja yhdistelee tietoa aktiivisesti ja jakaa sitä muille osallistujille. Kurssin lopulla hän myös arvioi yhdessä aikaansaatua ja omaa oppimistaan kohdekielellä (venäjäksi).

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 26 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 28 t.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytyn suorituksen perusteena on aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali. Lisäksi osallistujat tuovat ja tuottavat materiaalia yhteiseen tarkasteluun.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus