x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL4 Lesen, Verstehen, Schreiben 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen B-tason opintojaksot tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukiokielenä tai vaihto-opiskelussa hankitut taidot (kielitaito tasolla B1-B2).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kaikkiin kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi sekä osaksi KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä ja formaalin ja ei-formaalin kielenkäytön keinoja
- ymmärtää saksankielisiä asiatekstejä eri aihepiireistä ja tunnistaa eri näkökulmia
- osaa kirjoittaa melko oikeakielistä ja tyyliltään tarkoituksenmukaista tekstiä

Sisältö

Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa analysoidaan saksankielisiä yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä tai opiskelijoiden itse valitsemia tekstejä. Rakenteiden ja sanaston osaamista syvennetään. Opiskelija kirjoittaa omia tekstejä, esimerkiksi argumentoivan tekstin tai tiivistelmän.

Toteutustavat

2 opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijan työmäärä on keskimäärin 54 tuntia. Se jakautuu kontaktiopetukseen, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali sekä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus