x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA5 Ranska eilen, tänään ja huomenna 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska IV tai vastaavat tiedot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää yleisluonteista asiatekstiä ja jossakin määrin oman alansa tekstejä, osaa poimia niistä pääkohdat ja välittää mielipiteensä muille
- osaa kirjoittaa tekstejä aiheista, jotka ovat tuttuja tai henkilökohtaisesti kiinnostavia
- osaa käyttää ranskankielistä kirjallista materiaalia omassa opiskelussaan ja etsiä tarvitsemaansa tietoa netistä

Sisältö

Kurssilla luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista. Tutustutaan myös teksteihin ranskalaisesta kulttuurista ja maan ajankohtaisista asioista. Opiskellaan hahmottamaan tekstiä kokonaisuutena ja kartutetaan sanavarastoa ja kielen eri rakenteita teksteihin pohjautuvin puheharjoituksin sekä erilaisin kielioppiharjoituksin.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opetusjakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaal.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus