x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVEPRE1 Venäjän kielen valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka ovat opiskelleet joskus venäjää A2-tasolla, mutta joilla opiskelusta on kulunut jo aikaa, tai jotka kokevat taitonsa selkeästi puutteellisiksi. Kurssi vahvistaa valmiuksia suoriutua opinnoista taitotason B1-kursseilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- erottaa lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön ja osaa sanoa sen omin sanoin,
- osaa käyttää kielen perussanastoa ja rakenteita tarkoituksenmukaisesti,
- osaa ilmaista itseään riittävän selkeästi kirjoittaessaan opiskelusta, työkokemuksesta, tulevasta ammatista ja vieraan kielen taidosta,
- pystyy sujuvahkosti ilmaisemaan suullisesti tärkeimmät asiat itsestään ja sanomaan, mikä on hänelle on tärkeää ja miksi.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen perusrakenteita ja kehittää omaa ilmaisuaan täsmällisemmäksi. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjalliset ja suulliset tehtävät, välikokeet tai lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden tai tentin läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus