x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE3 Venäjä III 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä II tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A1). Opiskelija osaa esittäytyä ja kertoa jotakin itsestään tai läheisestä ihmisestä. Hän ymmärtää taitotasolleen mukautettua kertovaa tai muun tyyppistä tekstiä (puhuttuna tai kirjoitettuna) ja osaa kysyä siitä joitakin kysymyksiä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKVE3 Venäjä III 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa keskustella tutuista tavanomaisista aiheista ja tehdä keskustelussa myös aloitteita,
- osaa, saatuaan miettimisaikaa, tuottaa ihmisen arkiseen elämään ja tekemisiin liittyviä kuvauksia omin sanoin,
- osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa tai kuulemaansa ja esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja lopputentti tai portfolioarviointi. Portfolio voi sisältää suullisia tehtäviä. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisen osan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus