x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE2 Venäjä II 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä I tai vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKVE2 Venäjä II 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tiedostaa oman ja venäläisen puhuttelukulttuurin erot ja osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja kysyessään tai reagoidessaan esitettyyn kysymykseen, kun kyse on hyvin rauhalliseen tahtiin ja tutuista aiheista käydyistä keskusteluista,
- osaa ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossaan olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa niitä,
- osaa havainnoida ja koota itselleen tärkeää tietoa sisällöltään hyvin ennustettavista teksteistä, kuten matkaohjelma tai ravintolan menu, tai lyhyestä tavanomaisesta keskustelusta (varsinkin kun on mahdollisuus toistoon).

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja lopputentti. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus