x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE1 Venäjä I 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista. Niiden, jotka ovat opiskelleet venäjää aiemmin, ei tule ilmoittautua tälle opintojaksolle.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKVE1 Venäjä I 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista. Niiden, jotka ovat opiskelleet venäjää aiemmin, ei tule ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja ja ääntää ne venäjäksi,
- tiedostaa venäläisen puhuttelukulttuurin perustavat piirteet
- osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja tehdessään kysymyksen tai reagoidessaan hänelle esitettyyn kysymykseen, kun kyse on tutustumisesta tai muusta tutusta ja konkreettisesta aiheesta käydystä keskustelusta,
- osaa mallin avulla rakentaa kertovia lauseita, joissa kertoo lyhyin maininnoin itsestään tai jostakusta toisesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja käyttää myös uutta kyrillistä aakkostoa yksinkertaisissa kirjoitustehtävissä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä tentin läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus