x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAPRE2 Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä, kielikeskuksen kurssi Saksa IV tai vastaavat taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu suomalaisille sekä saksaa äidinkielenään puhuville vaihto-opiskelijoille. Suositeltu suomalaisten opiskelijoiden lähtötaso on vähintään B1.

Osaamistavoitteet

Ohjelman tavoitteena on luoda suomalaisten ja saksankielisten opiskelijoiden välille kontaktit, joiden avulla opiskelijat perehtyvät kulttuurienväliseen viestintään ja suomalaiset opiskelijat voivat vahvistaa saksan kielen suullista taitoaan.

Sisältö

Opiskelijat sopivat pienryhmän keskusteluaiheet yhdessä opettajatutorin kanssa. Pienryhmässä on mukana 1 saksaa äidinkielenään puhuva ja 1-2 saksaa vieraana kielenä opiskelevaa. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja opiskelijat pitävät henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkkoympäristöä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja essee.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen tapaamisiin, oppimispäiväkirja ja loppuraportin laatiminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus