x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAPRE1 Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa esimerkiksi lukion lyhyenä kielenä tai vastaavat opinnot (kielitaito tasolla A1-A2).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Saksan kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintotason kurssien lähtötason. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo saksan perustaidot, mutta jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa ylioppilaskirjoituksissa tai joiden saksan opiskelusta on kulunut pitkä aika.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yleiskielistä puhetta ja kirjoitettua tekstiä eri aihepiireistä
- hallitsee melko hyvin saksan kielen perusrakenteet ja yleissanastoa
- osaa hyödyntää sanakirjoja ja verkossa olevia oppimateriaaleja

Sisältö

Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Kurssiin sisältyy itseopiskelua mm. verkkomateriaalien avulla.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 26 t ja itsenäinen työskentely 28 t, opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja lopputentin läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali sekä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus