x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA4 Saksa IV 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa III tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion lyhyenä kielenä (kielitaito tasolla A2).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSA4 Saksa IV 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä melko sujuvasti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa(esimerkiksi tapaamisesta sopiminen tai neuvotteleminen)
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä, esimerkiksi sähköpostia
- osaa käyttää arkista perussanastoa ja työelämäsanastoa, perusrakenteita ja tavallisimpia kielellisiä sidoskeinoja

Sisältö

- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus