x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA3 Saksa III 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa II tai vastaavat taidot, esimerkiksi lukiokursseja (kielitaito tasolla A1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSA3 Saksa III 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- selviytyy suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa, esimerkiksi puhelinkeskusteluissa
- kykenee löytämään yksinkertaisten saksankielisten asiatekstien pääsisällön

Sisältö

- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus