x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA2 Saksa II 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa I tai vastaavat alkeistaidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSA2 Saksa II 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa perustason sanastoa ja rakenteita
- selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla
- ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus