x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1 Saksa I 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet saksan kieltä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSA1 Saksa I 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
- ymmärtää ja osaa käyttää arkipäivän tilanteissa tavallisimpia fraaseja ja perustason sanastoa
- tuntee kieliopin perusteita

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KKSA1 Saksa I
Kielikeskus