x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2 Ranska II 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska I tai vastaavat tiedot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKRA2 Ranska II 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää yksinkertaista, hidasta puhetta
- pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä
- tuntee ranskalaista tapakulttuuria

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opetusjakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen, Marjaana Mäkelä Parfait! 1 kpl 7-12 + opettajan materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus