x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA1 Ranska I 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskan kieltä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKRA1 Ranska I 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa lukea ja kirjoittaa ranskalaista helppoa tekstiä
- osaa rakentaa yksinkertaisia lauseita (myös kysymys- ja kieltolauseita) ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin
- osaa suppean perussanaston ja joitakin opetettuja vakioilmaisuja

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen, Marjaana Mäkelä Parfait! 1 kpl 1-6 + opettajan materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus