x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKKI4 Kiina IV 4 op
Vastuutaho
Kiinan kieli
Edeltävät opinnot
Kiina III tai vastaavat taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKKI4 Kiina IV 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa puhua sujuvammin
- tunnistaa ja osaa kirjoittaa enemmän kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmän apua
- osaa keskustella matkustamisesta ja eri maista
- osaa ilmaista mielipiteitä Kiinasta, kiinalaisista ja kiinalaisisista perinteistä
- osaa lukea kirjoitusmerkkejä sujuvammin ilman pinyin-järjestelmän apua
- pystyy kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

Sisältö

Keskusteluharjoituksia, kuullun ymmärtämisharjoituksia, kirjoitusharjoituksia ja erilaisia kielenkäyttöharjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 tuntia, itsenäinen työskentely 56 tuntia.

Opetuskieli

kiina, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa Kiinan kielen jatkokurssi II:a.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kiinan kieli (Kiinan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus