x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKKI1 Kiina I 4 op
Vastuutaho
Kiinan kieli
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet kiinan kieltä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKKI1 Kiina I 3 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys kiinan kielestä ja kulttuurista ja hän

- hallitsee yleisimmät äännevaihtelut
- pystyy kommunikoimaan kiinan kielellä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa, esim. tervehtimään, pahoittelemaan, hyvästelemään ja esittelemään itsensä
- tunnistaa kiinan kielen ja oman äidinkielensä yhtäläisyydet ja erot
- hallitsee arkipäivän elämään ja kouluun liittyvää sanastoa ja pystyy käyttämään sitä keskustelussa
- pystyy lukemaan yksinkertaisia tekstejä pinyin-järjestelmän avulla ja tunnistaa joitakin kirjainmerkkejä
- pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia kirjoitusmerkkejä

Sisältö

Ääntämis- ja kielioppiharjoituksia, kuullunymmärtämisharjoituksia, jokapäiväisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä keskusteluharjoituksia sekä kielenkäyttöharjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 tuntia, itsenäinen työskentely 56 tuntia.

Opetuskieli

englanti, kiina

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jatkuva arviointi ja loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa Kiinan kielen alkeiskurssi I:ä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kiinan kieli (Kiinan kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus