x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKESPRE1 Espanjan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja IV tai vastaavat tiedot (kielitaito taitotasolla A2- B1)

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Espanjan kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintotason kurssien lähtötason. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo espanjan perustaidot, mutta jotka eivät ole kirjoittaneet espanjaa ylioppilaskirjoituksissa tai joiden espanjan opiskelusta on kulunut pitkä aika.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee espanjan kielen peruskieliopin ja -sanaston
- tunnistaa asiatyylin ja puhekielen kielioppieroja

Sisältö

Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa.

Asiatyylin ja puhekielen kielioppirakenteiden teoriaa ja harjoituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään prepositioiden, pronominien, sivulauseiden ja subjunktiivin käyttöön sekä sananmuodostukseen.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) ja lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin sekä lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Espanjan kieli (Espanjan kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus