x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKENPRE2 Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. (Taitotaso B1)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Valmennuskurssi on tarkoitettu heille, jotka haluavat lisää varmuutta ja rohkeutta englannin kielen suulliseen viestintään ja laajentaa sanavarastoaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- uskaltaa kommunikoida englannin kielellä jokapäiväisissä viestintätilanteissa
- hallitsee jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvää sanastoa
- ymmärtää pääkohdat yleiskielisestä puheesta

Sisältö

Opintojaksolla
- harjoitellaan arkipäivän suullisissa viestintätilanteissa toimimista
- kerrataan yleissanastoa
- harjoitellaan kuullunymmärtämistä

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työskentelyä 28 tuntia.

Opetuskieli

englanti

Opetuskieli voi olla myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan yksiköstä riippuen se voi mahdollisesti kuitenkin olla tutkinnon vapaasti valittavia opintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus