x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUKTMO Juridisk svenska 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Liike-elämän ruotsia I tai vastaava opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKRUKTMO Juridisk svenska 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso vaaditaan KTM-tutkintoon, kun suuntautaumisvaihtoehtona ovat oikeustieteet. Muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena opintojaksona, mutta KTM-tutkintoa suorittavilla oikeustieteiden opiskelijoilla on etusija ryhmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- esittää johtopäätöksiä oikeusalaansa liittyvissä kysymyksissä ja perustella käsityksiään
- hankkia ja käyttää omaan oikeusalaansa liittyvää tietoa ruotsiksi
- kuvata oman oikeusalansa ilmiöitä ja prosesseja

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija:

- hankkii tietoa oman alansa ruotsinkielisistä virallisista lähteistä ja muista oikeudellisista aineistoista
- harjoittelee viestimään asiantutijana omalla oikeusalallaan
- harjoittelee perustelemaan ja esittämään johtopäätöksiä esim. oikeustapauksista
- käyttää oman oikeusalansa terminologiaa

Toteutustavat

Kontaktiopetusta enintään 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 28 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 54 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt TAI osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus