x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUVAL2 Diskutera som specialist 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• viestiä suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa oman alansa asiantuntijana.
• valmistella ja toteuttaa asiantuntijan kielenkäyttötilanteita
• tiedottaa omasta alastaan yleistajuisesti

Sisältö

Kurssilla opiskelija
• keskustelee oman alansa asiantuntijana muiden alojen opiskelijoiden kanssa
• toimii erilaisissa ryhmissä ja valmistelee esim. paneelikeskustelun, haastattelee alansa asiantuntijaa tai raportoi oman alansa kysymyksistä
• tutustuu yleistajuisesti esitettyyn oman alansa tutkimustietoon ja tiedottaa siitä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 27 tuntia, itsenäinen työskentely vähintään 27 tuntia. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavat harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus