x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKRUVAL1 Min bransch i Norden 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
•hankkia oman opiskelualansa ilmiöitä koskevaa tietoa pohjoismaisista tietolähteistä
•kuvata, selittää ja vertailla oman alansa ilmiöitä Pohjoismaissa
•toimia seminaarin järjestäjänä ja osallistujana

Sisältö

Kurssilla opiskelija
•hankkii tietoa pohjoismaisista tietolähteistä oman alansa aiheista ja keskustelee niistä oman alansa edustajana muiden alojen opiskelijoiden kanssa
•osallistuu monialaisen seminaarin suunnittelukokouksiin, mm. kirjoittaa ryhmätyönä seminaarikutsun ja ohjelman sekä osallistuu seminaarin järjestämiseen
• suunnittelee ja pitää seminaariesitelmän oman alansa aiheesta ja kirjoittaa seminaariesitelmästä tiivistelmän yksin tai pienessä ryhmässä
•osallistuu seminaariin yleisönä
•kirjoittaa esim. raportin, tiedotteen tai uutisen seminaarista

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 12 tuntia, verkkotyöskentely enintään 15 tuntia, itsenäinen työskentely vähintään 27 tuntia. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Osalllistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus